Reklāmdevējiem

Kanāli

Daudzkanālu pieeja palielina reklāmas kampaņU efektivitāti.

Daudzkanālu pieeja ļauj reklāmdevējiem izmantot sinerģiju starp vairākiem reklāmas kanāliem. Pie tam, vairāku reklāmas kanālu izmantošana no viena vadības punkta vienkāršo uzdevuma izpildi un optimizāciju.

Daudzkanālu reklāmas piesaista potenciālos klientus, pamatojoties uz informāciju, par iepriekš izdarītiem pirkumiem un apmeklētām vietnēm. Bez tam:

  • vairo zīmola vai preces atpazīstamību, izmantojot tādus formātus kā video un Engagement reklāmas,
  • mudina veikt pirkumus, izmantojot banerus un sludinājumus sociālajos tīklos
  • ietekmē potenciālo klientu lēmuma pieņemšanas fāzē, atgādinot par zīmolu vai preci, izmantojot Retargeting un SEM iespējas.

Kanāli

Display Network (Baneru reklāmas tīkls)

Precīzi mērķētai baneru reklāma ir būtiska zīmolu atpazīstamībai.

Display Network aptver mobilās un darbvirsmas ierīces. Iespējams izvēlēties dažādus formātus, medijus un mobilo aplikāciju tīklus.

Display Network ietver vairāk kā 1000 vietnes 16 valstīs.

Papildus tas iekļauj būtiskākos globālos izdevējus, tādus kā BBC, AOL, Huffington Post un TechCrunch, TripAdvisor, Lonely Planet.

charts1200-04.png

Galerija

Video Network (Video reklāmas tīkls)

Dalies ar savu stāstu, izmantojot video reklāmas tīklu!

Šogad interneta lietotāji katru mēnesi ģenerē jau vairāk kā 3 triljonus minūšu video satura, un ir skaidrs, ka 75% interneta lietotāju regulāri skatās video saturu internetā. Tas piedāvā reklāmdevējiem plašas iespējas, jo īpaši tādēļ, ka video reklāma internetā var piedāvāt šaurāku mērķauditorijas atlasi un labāku ietekmi uz zīmolu nekā TV.

Httpool video tīkls piedāvā InBanner, InArticle un InStream video reklāmu formātus mobilajās un datora iekārtās. Iespējams izvēlēties dažādus formātus, medijus un mobilo aplikāciju tīklus.

  • InBanner: standarta reklāmas izvietojums, būtiska ietekme pirkuma
  • InArticle: Izmantojams kampaņām, kur būtiski ir sasniegt ar zīmola atpazīstamību saistītus mērķus. Video reklāma tiek ievietota rakstos.
  • InStream: reklāma, kuru grūti palaist garām. Formāts atļauj vairākkārtēju atgādinājumu par zīmolu.
video network.png

Galerija

Engagement Network

Iedomājieties: reklāma ar nebeidzamām iesaistes iespējām.

Mērķauditorijas iesaiste ir svarīga zīmola attīstībai, tomēr iesaistīt lietotājus paliek arvien sarežģītāk.

Engagement Network reklāma ir perfekts risinājums, kā sasniegt lietotājus, kas neatsaucas parastām reklāmām. Par ierosinājumu tomēr uzspiest uz reklāmas banera, šeit var izmantot tādus paņēmienus, kā: viktorīnas, video galerijas, konkursus, izlozes u.c. saturu ar pievienoto vērtību.

Engagement Network reklāmas formāti ir optimizēti gan mobilajām gan darbvirsmas ierīcēm un sniedz iespēju izvēlēties dažādus formātus, medijus un mobilo aplikāciju tīklus.

Galerija

Cross Channel Performance Solution (Uz rezultātiem balstīts daudzkanālu risinājums)

Sasniedziet maksimālus rezultātus sava reklāmas budžeta ietvaros

Ir skaidrs, ka tādi reklāmas kanāli, kā Display (banneri), Video un Social spēlē būtisku lomu zīmola atpazīstamības veicināšanā, tomēr tiem ir būtiska nozīme arī pirkuma (vai citas konversijas) veikšanā, kas bieži netiek pienācīgi novērtēta.

Cross Channel Performance Solution piedāvā nevien augstākus rezultātus, bet arī labāku sapratni par katra atsevišķa reklāmas kanāla atdevi un sinerģiju starp vairākiem kanāliem.

Httpool daudzkārt palielina reklāmas kampaņu atdevi, veiksmīgi izmantojot daudzkanālu pieeju, labāko šobrīd pieejamo tehnoloģiju, kā arī – savu ievērojamo pieredzi.

Social Solution

Izmantojiet pilnu sociālās mediju reklāmas potenciālu!

Sociālie mediji piedāvā vidi neformālākai komunikācijai un ir krietni mainījuši veidu, kādā zīmoli iesaista savus klientus. Tāpat sociālie mediji, izmantojot daudz un dažādo informāciju, kas zināma par lietotājiem – spēj piedāvāt ļoti tieši mērķētus reklāmas risinājumus.

Twitter

Httpool is ir oficiālais Twitter Ad Sales partneris Baltijas valstīs, Ukrainā, Austrijā, Šveicē, Čehijā, Horvātijā, Bulgārijā un vēl vairākās Austrumeiropas valstīs. Httpool lokālās komandas cieši sadarbojas ar zīmoliem un reklāmas aģentūrām, lai gūtu maksimālu atdevi no Twitter reklāmas kanāla. Sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk.

Facebook reklāmas automatiziācijas un optimizācijas rīks

Manuāla Facebook reklāmu menedžēšana var būt īsts izaicinājums, tā kā pastāv daudz optimizācijas faktoru, kas jāņem vērā kampaņu plānošanā.

Httpool izstrādāts sociālo mediju reklāmas risinājums nodrošina detalizēti mērķētu kampaņu plānošanu, vairāku vienlaicīgu reklāmas radošo risinājumu ģenerēšanu un automatizētu reklāmas kampaņu optimizēšanu kas ļauj iegūt labāku izpratni par auditorijas uzvedību un sniedz precīzāku kampaņu atskaiti. Tas ir moderns palīglīdzeklis sociālo mediju profesionāļiem.

Galerija